Wypożyczalnia Kostiumów

dynia Salonik Krawiecki u Magdy to nie tylko usługi krawieckie. Rozwijając naszą działalność postanowiliśmy uruchomić wypożyczalnię kostiumów dla dzieci. I tak krok po kroku, strój po stroju, zebraliśmy pokaźną kolekcję kostiumów, która systematycznie rośnie i zbliża się do 200. Wśród naszych strojów Państwa pociechy znajdą przebrania na każdą okazję – począwszy od Jasełek i Mikołajek, przez noworoczne i karnawałowe bale, aż po halloweenowe szaleństwa.

Bardzo ważnym dla nas jest, żeby stroje były dostępne dla jak największej liczby dzieci. Dlatego ustanowiliśmy koszt wypożyczenia stroju na 25 zł za 2 doby (plus kaucja zwrotna 50 zł). Aby poznać szczegóły, prosimy o przeczytanie Regulaminu, który zamieszczamy dla Państwa poniżej.

Zapraszamy do obejrzenia naszej kolekcji, która znajduje się w Galerii Kostiumów.


CENNIK I REGULAMIN

1. Wypożyczalnia prowadzi odpłatne wypożyczanie strojów posiadanych na stanie.2. Strój zostanie wypożyczony w momencie sporządzenia i podpisania przez strony stosownej umowy oraz po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 zł. Dokładna kwota kaucji zależy od konkretnegp stroju, który ma być wypożyczony.

3. Wypożyczalnia pobiera z góry opłatę za wypożyczenie stroju dla dzieci w wysokości 25zł. W przypadku dokonania rezerwacji rezerwacja równoznaczna jest z wypożyczeniem kostiumu i podlega opłacie zgodnej z regulaminem – w przypadku dokonania rezerwacji i nieskorzystania ze stroju opłata nie będzie podlegała zwrotowi.

4. Usługa wypożyczenia trwa od chwili wypożyczenia do momentu zwrotu stroju do wypożyczalni.

5. Wypożyczony strój winien być zwrócony w stanie kompletnym i nie gorszym w stosunku do stanu, w jakim został wypożyczony.

6. Strój wypożyczany jest standardowo wypożyczenia na dwie doby. Doba liczona jest od momentu wypożyczenia do godz.17 dnia następnego. Sobota wraz z niedzielą są traktowane jako 1 doba. W przypadku, gdy po dniu wypożyczenia jest dzień(dni) ustawowo wolny(e) od pracy, doba upływa w następnym dniu po dniu(dniach) ustawowo wolnym(ch) od pracy o godz. 17.

7. Za dodatkową opłatą (kwota uzależniona od liczby dni wypożyczenia) można wypożyczyć strój na dłużej niż dwie doby.

8. W przypadku nie zwrócenia stroju w uzgodnionym terminie wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę w wysokości 15 zł za każdą rozpoczętą dobę.

9. Osoba wypożyczająca strój ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego stan oraz sposób użytkowania do chwili zwrotu stroju pracownikowi wypożyczalni.

10. W przypadku niedokonana zwrotu stroju bądź jego zniszczenie czy też uszkodzenia, osoba wypożyczająca zobowiązana jest do pokrycia kosztów zakupu nowego stroju lub poniesienia kosztów jego naprawy.